Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ir tiesiskais regulējums, kas sniedz ieskatu lietotāja pienākumos un savstarpējās tiesībās, izmantojot vietni.

Mums ir tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā, kad uzskatām to par vajadzīgu, neinformējot par to lietotāju. Katru reizi, kad mēs mainīsim šos noteikumus, mēs nosūtīsim reģistrētajiem lietotājiem e-pastu, kurā informēsim par šo atjauninājumu.

Šai vietnei ir tiesības atgūt zaudējumus, kas radušies lietotājiem, kuri krāpnieciski izmanto šo platformu. Šī tīmekļa vietne arī patur tiesības uzsākt tiesvedību pret lietotājiem, kuri izmanto vietni pretēji šiem noteikumiem un nosacījumiem.

IZMANTOJOT JEBKURU ŠĪS VIETNES ASPEKTU, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UN ESAT TOS PILNĪBĀ SAPRATIS, KĀ ARĪ PIEKRĪTAT, KA JUMS IR SAISTOŠI ŠIE BRĪDINĀJUMI UN KĻŪSTAT PAR ŠĪS VIENOŠANĀS DIKTĀTA PUSI. JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, NEIZMANTOJIET NEVIENU ŠIM PAKALPOJUMAM PIEVIENOTO ASPEKTU.

Jūs atzīstat, ka ir svarīgi, lai jebkura informācija, ko sniedzat par sevi jebkurā brīdī, būtu patiesa, bez neatbilstībām. Jūs arī piekrītat, ka jūsu atrašanās vieta vienmēr ir pareiza un ka jūs neizmantojat nekādu atrašanās vietas maiņas programmatūru, lai mainītu savu atrašanās vietu, tādējādi nosūtot datus uz nepatiesu reģionu vai jurisdikciju.

Šis pakalpojums nedrīkst būt iesaistīts jurisdikcijā, kurā tiešsaistes azartspēles un ar tām saistītas reklāmas personām tiek uzskatītas par nelikumīgām.

 

1. Definīcijas

 • Tīmekļa vietne ir https://hokejazinas.com/ un citas lokalizētās versijas, kas tulkotas citās valodās, https://hokejazinas.com/ apakšdomēnās vai atsevišķos domēnos vai ārpus tiem.
 • Daudzskaitļa pirmās personas vietniekvārdi (Mēs, Mēs vai Mūsu), kurus jūs noteikti redzēsiet, lasot šos noteikumus, attiecas uz tīmekļa vietnes operatoru.
 • Lietotājs ir persona, kas piekļūst vietnei. Šīs personas mēs klasificējam arī ar tādiem vietniekvārdiem kā Jūsu vai Jūs.
 • Dati attiecas uz visu informāciju, ko lietotājs iesniedz tīmekļa vietnē.
 • Sīkdatne ir īss faila teksts, ko tīmekļa vietne vai kāda cita trešās puses struktūra pievieno jūsu datoram, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni.
 • Datu aizsardzības likumi attiecas uz noteikumiem un regulām, kas attiecas uz personas datu izmantošanu, tostarp VDAR vai Direktīvu 95/46/EK, kā arī jebkuriem spēkā esošiem valsts tiesību aktiem.
 • GDPR šajā kontekstā apzīmē Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (ES).
 • Lietotāja radītā satura jēdziens attiecas uz visiem datiem, tostarp uzrakstiem, fotoattēliem, videoklipiem vai jebkuru satura formu, ko publicējis lietotājs.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī tīmekļa vietne darbojas galvenokārt kā informācijas sniedzējs lietotājiem, kas interesējas par sporta totalizatoru un kazino apmeklēšanu, un tā nesniedz tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus. Šeit sniegto informāciju nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par juridisku konsultāciju.

2.2. Mēs apzināti cenšamies nodrošināt, ka šajā platformā tiek sniegta precīza informācija. Tomēr, ņemot vērā pastāvīgās izmaiņas iGaming jomā, mēs nevaram garantēt šīs informācijas autentiskumu vai precizitāti jebkurā brīdī. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas radusies, paļaujoties uz šajā vietnē atrodamo informāciju.

2.3. Šajā tīmekļa vietnē ir ietvertas trešo personu saites, kas ved uz citām tīmekļa vietnēm. Šī tīmekļa vietne nekādā veidā neietekmē šo vietņu saturu un neuzņemas nekādu atbildību, ko izraisa tajās iekļautā informācija. Mēs iesakām iepazīties ar lietošanas noteikumiem, kas saistīti ar šīm vietnēm, pirms uzsākt jebkādas ar azartspēlēm saistītas darbības.

2.4. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni, lietotājs automātiski piekrīt Noteikumiem un Privātuma aizsardzības politikai un apstiprina, ka saprot tiem raksturīgos noteikumus.

2.5. Mēs vēlamies sniegt paziņojumu spēlētājiem kā datu subjektiem, kuru datu apmaiņa notiek tīmekļa vietnē, ka, apstiprinot Privātuma aizsardzības politikas nianses, viņi izsaka arī savu piekrišanu, ka viņu dati tiek izmantoti tādā veidā, kas tiek uzskatīts par pareizu vietnes netraucētai darbībai. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kas ir iegūstams, skatiet 5. sadaļā ietvertos brīdinājumus.

2.6. Piekļūstot šai vietnei, lietotājs piekrīt, ka ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu vai likumīgi noteikto azartspēļu vecumu, kas ir piemērojams viņa jurisdikcijā. Ikvienai personai, kas ir jaunāka par 18 gadiem vai nav sasniegusi savā jurisdikcijā noteikto azartspēļu vecumu, piekļuve vietnei ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noteikt tiešsaistes azartspēļu likumību un citas ar to saistītās prasības.

2.7. Dažos gadījumos mums var nākties ierobežot saturu lietotājiem, kas piekļūst vietnei no citām jurisdikcijām, lai ievērotu vietējos noteikumus.

2.8. Ja lietotājs ir apliecinājis, ka vietnē sniegtajā informācijā ir neatbilstības un kļūdas, nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected]. Mūsu mērķis ir ievērot standartus, kas noteikti valstīs, kuras veido mūsu lietotāju klientūru.

2.9. Ja kāda noteikumu daļa neatbilst vietējiem tiesību aktiem lietotāja valstī, pārējās noteikumu daļas joprojām ir spēkā.

2.10. Hokejazinas.com logotipi, teksti un preču zīmes, kas jebkurā brīdī ir pieejamas tīmekļa vietnē, ir aizsargātas ar autortiesībām. Uz pieejamajiem sporta totalizatoru vai kazino logotipiem un preču zīmēm attiecas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder šo platformu apkalpojošajām struktūrām. Mēs publicējam šos logotipus tīmekļa vietnē tikai atsauces nolūkos. Satura kopēšana ir atļauta tikai tad, ja ir atbilstoša HTML birka vai ja mēs to apstiprinām. Saturu Vikipēdijā var publicēt, neievērojot šos brīdinājumus.

2.11. Tīmekļa vietni var tulkot, izmantojot Google tulkošanas pakalpojumu. Google neuzņemas nekādu atbildību, kas saistīta ar tulkojumiem, netiešiem vai neprecīziem.

 

3. Forums un lietotāju radīts saturs

3.1. Šajā sadaļā parādītie noteikumi attiecas uz visu lietotāja ģenerēto saturu. Saturs ietver un neaprobežojas ar saitēm, attēliem, komentāriem, atbildēm un atsauksmēm.

3.2. Lietotāji piešķir mums ekskluzīvas, neatmaksājamas, bezmaksas tiesības un licenci reproducēt, publicēt, rādīt vai komerciāli izmantot tīmekļa vietnei pievienotos lietotāja ģenerētos datus.

3.3. Lietotāji apliecina, ka bez īpašnieka piekrišanas nepublicēs lietotāja ģenerētu saturu, kas ir nepatiess, naidīgs, maldinošs, aizskarošs, pazemojošs, rupjš, diskriminējošs, seksuāli orientēts vai ar autortiesībām aizsargātu resursu. Lietotāji arī nekad nedrīkst publicēt ziņojumus, kas pārkāpj trešo personu struktūrām saistošos noteikumus un noteikumus, kā arī citus tiesību aktus.

3.4. Lietotāju radītais saturs atspoguļo lietotāju uzskatus un domu gājienus. Šie ziņojumi nekādā veidā neatspoguļo mūsu skatījumu uz lietām. Tīmekļa vietnes administrācija rūpīgi nepārbauda šos ierakstus, un, ja tie pārkāpj kādas tiesības, mēs neuzņemamies atbildību par šādiem ierakstiem. Lietotājs ir atbildīgs par visiem vietnē publicētajiem ziņojumiem.

3.5. Trešām personām ir aizliegts publicēt lietotāja radīto saturu. Tāpat lietotāji nedrīkst publicēt trešo personu saturu bez apstiprinājuma.

3.6. Jebkāda ļaunprātīga uzvedība vai rīcība, ko veic Lietotājs, tostarp viena un tā paša ziņojuma atkārtota publicēšana, pludināšana, surogātpasta sūtīšana, piramīdas shēmu reklamēšana, akciju vai mārketinga bonusu un stimulu publicēšana, ir stingri aizliegta.

3.7. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst jebkāda veida reklāmas informāciju, kas pievienota azartspēļu subjektiem.

3.8. Mums ir rezervētas tiesības rediģēt vai pilnībā dzēst ziņojumus, kas neatbilst šiem Noteikumiem, jebkurā laikā, kad mēs to uzskatām par piemērotu, bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājam.

3.9. Mūsu tiesības ir izpaust informāciju par lietotāju attiecīgajām regulatīvajām iestādēm, ja saistībā ar lietotāja darbību jebkurā laikā tīmekļa vietnē ir ierosināta tiesvedība.

3.10. Lai lietotājs varētu pārstāvēt kādu sporta totalizatoru vai tiešsaistes kazino, viņam ir jāpiesakās kontam, kas apliecina viņa piederību šim operatoram, nosūtot pieprasījumu uz [email protected]. Turklāt šiem pārstāvjiem ir jāievēro mūsu īpaši izstrādāti noteikumi.

 

4. Strīdu izšķiršana

4.1. Tīmekļa vietne nodrošina netraucētu saitēšanos. Tomēr no mums neatkarīgu apstākļu dēļ pastāv iespēja, ka lietošanas laikā Jums var rasties problēmas.

4.2. Iesniedzot sūdzību tīmekļa vietnē, lietotājam ir jāautorizē sniegt mums informāciju, kas piesaistīta lietotāja azartspēļu kontam, ja problēma nāk no azartspēļu operatora. Šie dati ir ļoti svarīgi, jo tie palīdz mums veikt nepieciešamās pārbaudes un izstrādāt taisnīgu risinājumu katrai iesaistītajai pusei.

4.3. Mēs nepieņemam visas sūdzības. Ja lietotāja sūdzība ir nepamatota un tai nav nekāda pamata, lietotājs faktiski pats ir pārkāpis piemērojamos noteikumus, kas attiecas uz tiešsaistes azartspēļu operatoru. Šis brīdinājums ir aktuāls arī tad, ja lietotāja problēma ir pamatota, bet lietotājs nolemj nesadarboties tās risināšanas procesā.

 

5. Privātuma aizsardzības politika

Šīs vietnes Privātuma aizsardzības politika attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, līdzās vietnes īpašniekam un operatoram. Tā kā mēs nopietni izturamies pret datu konfidencialitāti, esam izveidojuši šo segmentu, lai sniegtu lietotājiem ieskatu par to, kā vietnē tiek vākti un izmantoti viņu dati.

5.1. Privātuma aizsardzības politikas darbības joma

 • Šajā politikā mūsu darbības un lietotāju darbības tīmekļa vietnē ir ievietotas tikai kontekstā. Svarīgi atzīmēt, ka šī atruna neattiecas uz trešo pušu vietnēm, kurām varat piekļūt, kad piekļūstat vietnei. Tas, protams, ietver saites uz citām sporta totalizatoriem vai kazino.
 • Lai ievērotu privātuma aizsardzības likumus, mēs esam tīmekļa vietnes “datu pārzinis”. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par lietotāja datu kontroli un to, kā tie tiek apstrādāti.

5.2. Datu vākšana

Mēs vācam datus no tīmekļa vietnes lietotājiem saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā privātuma politikas sadaļā. Piemēram, mēs vācam kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta informāciju un IP adresi, tīmekļa pārlūkprogrammas variāciju un operētājsistēmu.

5.3. Kā tiek vākti dati

5.3.1. Dati, ko mums sniedz lietotāji

Mēs vācam datus no lietotājiem dažādos iestatījumos, tostarp:

 • Kad lietotāji izmanto e-pastu, lai veicinātu saziņu ar mums.
 • Kad lietotāji iesniedz iesniegumus, kuros norāda ieteikumus, kā mēs varētu labāk uzlabot savus pakalpojumus; šie iesniegumi nav obligāti, bet brīvprātīgi.

5.3.2. Automātiski vāktie dati

Kad izmantojat tīmekļa vietni, daži dati tiek vākti automātiski. Tie ietver:

Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, automātiski tiek apkopota tāda informācija kā jūsu IP adrese, apmeklējuma reižu skaits un jūsu mijiedarbība tīmekļa vietnē. Šī informācija tiek apkopota, lai nākotnē varētu veikt atjauninājumus.

 • Mēs vācam tīmekļa pārlūkprogrammas datus saskaņā ar jūsu pārlūkprogrammai pievienotajiem sīkfailu iestatījumiem. Plašāku informāciju par šo aspektu skatiet 5.10. sadaļā.

5.4. Jūsu datu izmantošana

 • Visi iepriekš minētie dati, kas no jums tiek pieprasīti, ir nepieciešami, lai nodrošinātu mūsu lietotājiem vislabāko iespējamo pieredzi, kad viņi jebkurā brīdī izmanto tīmekļa vietni.
 • Mēs varam izmantot jūsu datus jebkurā laikā, ja tas lieliski atbilst mūsu likumīgajiem mērķiem un centieniem. Plašāku informāciju par to skatiet 5.7. sadaļā.
 • Mēs kā uzņēmums nekad nedalīsimies ar jūsu datiem, neiznomāsim vai nepārdosim tos nevienai trešajai pusei bez jūsu piekrišanas.

5.5. Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti drošībā, izmantojot īpašus pasākumus. Piemēram, mēs glabājam jūsu datus datu serveros. Vienīgā persona, kurai ir piekļuve šiem serveriem, ir vietnes administrators.

Šie pasākumi ir ieviesti arī, lai ierobežotu datu aizsardzības pārkāpumus. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu personas dati ir tikuši viltoti, sūtiet mums e-pastu uz [email protected].

5.6. Datu saglabāšana

Ja vien likums neparedz plašāku datu glabāšanas termiņu, mēs glabāsim jūsu datus mūsu pārziņā savos datu serveros. Tomēr jūs varat pieprasīt, lai jūsu dati tiktu dzēsti no mūsu serveriem, un mēs to nekavējoties izdarīsim.

5.7. Jūsu tiesības vietnē

Saskaņā ar jūsu datiem jums ir šādas tiesības:

 • Tiesības piekļūt: Jebkurā brīdī varat pieprasīt, lai jūsu dati tiktu mainīti, atjaunināti vai dzēsti.
 • Tiesības labot: Ja jūsu datos ir konstatētas neatbilstības, jums ir tiesības tos labot atbilstoši savām vēlmēm.
 • Tiesības dzēst: Jums ir tiesības pieprasīt pilnībā dzēst savus datus no jebkura mūsu datu servera.
 • Tiesības ierobežot jūsu informācijas izmantošanu: Jūs varat arī bloķēt mūs vai ierobežot procesu, ar kura palīdzību mēs iegūstam piekļuvi jūsu datiem.
 • Tiesības pieprasīt datu pārnesamību: Jebkurā laikā varat pieprasīt savu datu kopēšanu vai pārsūtīšanu.
 • Tiesības iebilst: Jūs varat iebilst pret to, kā tīmekļa vietne izmanto jūsu datus.

5.8. Saite uz dažādām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnē jūs sastapsieties ar vairākām saitēm, kas ved uz saturu citās tīmekļa vietnēs. Lai gan mēs pavirši aplūkojam šīs saites, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, kāds saturs parādās šajās tīmekļa vietnēs. Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz saturu, kas pievienots citām platformām. Pirms iesaistāt informāciju citās vietnēs, pārliecinieties, ka esat iepazinies ar to Privātuma politikas noteikumiem.

5.9. Uzņēmuma īpašnieku maiņa vai kontrole

Jebkurā brīdī mēs varam nolemt paplašināt savu uzņēmējdarbību vai nodot franšīzi citiem īpašniekiem. Šādā gadījumā lietotāju dati tiks nodoti nākamajam operatoram. Operators, izmantojot šajā konfidencialitātes politikā paredzētos brīdinājumus, izmantos datus tā, kā tas sākotnēji bija paredzēts, kad tie atradās mūsu pārziņā.

5.10. Sīkdatnes

 • Tīmekļa vietne var izveidot un piekļūt sīkdatnēm jūsu datorā. Šīs sīkdatnes ir neatņemama mūsu vietnes funkcionalitātes uzlabošanas sastāvdaļa, un mēs esam nodrošinājuši, ka šīs sīkdatnes neietekmē jūsu privātumu.
 • Jūs varat nolemt atspējot sīkfailus savā noklusējuma tīmekļa pārlūkprogrammā. Lai gan sīkfaili ir tīmekļa pārlūkprogrammas neatņemama sastāvdaļa, parasti ir iestatījums, lai tos mainītu.
 • Lietotāji var dzēst sīkfailus, kad vēlas. Tomēr tas var izraisīt datu zudumu, kas ļauj ātri ielādēt tīmekļa vietni.

5.11. Vispārīgi

 • Jūs nedrīkstat nodot šajā privātuma politikā ietvertās tiesības citai personai. Tomēr mēs varam nodot savas tiesības tādā veidā, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz jūsu tiesībām.
 • Ja kāda juridiska iestāde vai konverģence kādu šīs Privātuma politikas daļu atzīs par spēkā neesošu, tā tiks dzēsta. Šajā gadījumā pārējās Privātuma politikas daļas netiks ietekmētas, jo tiek dzēsti tikai nesalasāmie segmenti.

 

6. Nobeiguma brīdinājumi

6.1. Scenārijā, kurā pastāv neatbilstība starp angļu un citām tulkotajām valodām, ir svarīgi atzīmēt, ka angļu valoda valdīs.

6.2. Šie noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā, izmantojot mūsu rīcības brīvību.